FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR & HYRESHUS

RELINING AV vATTEN- och VärmeRÖR

Upp till 10x billigare än stambyte

Klart på under en vecka

Rivningsfritt och miljövänligt

Förläng rörens livslängd med PermaProtect™

Relining även kallat rörinfodring innebär att man renoverar ett rör från insidan och applicerar en ny invändig beläggning. Relining av avloppsrör och ventilationskanaler har förekommit i flera år medans relining av system med mindre dimensioner som tillexempel vattenrör och värmerör är en nyare metod.

HWQ RELINING SYSTEMS

Vi relinar primärt trycksatta vatten- och värmeledningssystem i flerfamiljsbostäder och industrifastigheter. Vi har utvecklat ett egen patenterad metod, PermaProtect™ där reliningmaterial, maskinpark och styrprogram är specifikt framtagna för en noga kontrollerad process. Reliningmaterialet, som är kiselbaserat, är utvecklat och producerat i Sverige i en ISO-certifierad fabrik.

VÅR ARBETSMETOD

Vad är PERMAPROTECT?

Vi använder oss av PermaProtect som togs fram 2009 med målsättningen att tillhandahålla ett bisfenolfritt alternativ för renovering av vatten- och värmerör, utan jobbiga stambyten.

RELINING ELLER STAMBYTE?

De senaste 10 åren har användandet av relining som metod ökat rejält och orsakerna till detta är flera. Framförallt finns pengar att spara men fördelarna är så många fler.

Lägre kostnad

Ett traditionellt stambyte kostar 300 000 kr eller mer per lägenhet beroende på omfattning. Sedan är det rörsystemets uppbyggnad och skick som avgör priset på själva reliningen, men kan bli upp till 10 gånger billigare än ett stambyte.

Snabbt och smidigt

En enskild stam är relinad och klar på under 48 timmar. Vi brukar räkna med att det tar ca en vecka per trapphus i en fastighet med 4-12 lägenheter. Det innebär att vattnet bryts i lägenheten på måndag, men är åter igång innan helgen. De boende kan bo kvar under hela veckan med ett fungerande vardagsliv och förses med vattendunkar under perioden då vattnet är frånkopplat.

Rivningsfritt och miljövänligt

Då relining förlänger den tekniska livslängden på de befintliga rörsystemen krävs inget omfattande rivningsarbete. Det innebär stora miljömässiga fördelar för alla inblandade med mindre transporter, mindre avfallshantering och stort minskat behov av nyproducerat material.

Bättre vattenkvalitet

Reliningen ger rören en ny invändning yta där inga beläggningar eller korrosion bildas.

EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

Bostadsrättsföreningen BRF Exemplegatan har 40 år gamla kopparrör i fastigheten och har beslutat att dom skall relina sina vattenrör för att förlänga den tekniska livslängden. Totalt är det sex lägenheter i ett trapphus med tre våningar som skall relinas. Relining skall ske i både varm- och kallvattensystemen.

VAD VI GJORDE

Ett rörs livslängd

Vatten- och värmerör har begränsad livslängd. Rörets orientering, val av material, användningsområde, vattenkvalitet, med mera är alla faktorer som gör att livslängden kan variera stort. Korrosion och beläggningar är dessvärre ingen ovanlig syn i rörsystem. Konsekvenser såsom missfärgat vatten och minskade flöden är problem som oftast går att leva med. Värre blir det då rören är så pass angripna att läckage uppstår. Även de minsta hål kan i ett trycksatt system orsaka läckor med omfattande vattenskador som följd.

Läs mer

FRÅGOR & SVAR

Varför relinar man?

Den primära anledningen till relining är att man vill förlänga den tekniska livslängden på de befintliga rörsystemen utan ett kostsamt och omständigt stambyte. Man vill även förhindra onödiga och kostsamma vattenskador.

Vad kostar det?

Priset per lägenhet varierar och beror framförallt på de aktuella rörens kondition och omfattning. Vi gör därför alltid en teknisk undersökning innan vi kan lämna en faktisk offert. Jämfört med ett fullskaligt stambyte brukar dock en relining kunna göras till en tiondel av kostnaden.

Hur lång tid tar det?

En enskild stam kan vi relina och åter trycksätta med vatten på 48 timmar. Men då vi primärt jobbar med flerfamiljshus med flera lägenheter och trappuppgångar samtidigt brukar vi räkna med 1 vecka per trapphus om 4 – 12 lägenheter. Då hinner vi med att belägga både varm- och kallvattenrör under denna period.

Hur länge håller det?

Då metoden är relativt ny går det idag inte att fastställa den tekniska livslängden, men de första rören som gjordes med kiselmaterialet för mer än 10 år sedan visar än idag inga tecken på försämring.

Är det giftigt?

Nej, vi använder oss av ett välutvecklat och testat material där grundkomponenten består av kisel.

Vilka rör kan man relina?

Vår metod är tillämpningsbar på rör av koppar, järn och galvaniserat stål med en diameter på 6-100 millimeter. Det gör oss unika på marknaden då ingen annan metod klarar så små dimensioner.

Kan man relina trasiga rör?

Nej, dessvärre måste rörets kondition fortfarande vara så gott att det lämpar sig för relining. Trasiga rör måste i dessa fall ersättas av nya. Vi brukar likna det hela vid att man kan inte lackera om en sönderrostad huv på en bil, utan då är det läge att istället byta huven och om möjligt endast lacka om resten av bilen bildligt talat.

Hur tjock beläggning blir det?

Tjockleken på reliningen blir 0,5-1 millimeter och bildar en skarvlös ytbeläggning från början till slut på den aktuella stammen.

Hur länge är vattnet avstängt?

Det beror på arbetets omfattning, men i regel brukar vi ha arbete att göra i en trappuppgång med 4-12 lägenheter i en arbetsvecka. Det innebär att vi bryter vattnet på måndag morgon och kopplar det sedan åter på det torsdag-fredag när allt är klart och beläggningen härdat.

Kan man bo kvar under tiden?

Ja de boende kan bo kvar hemma under hela perioden vi arbetar. Vi kommer dock behöva stänga av vattnet helt i lägenheten under perioden vilket innebär att man kommer behöva fylla på dunkar och hinkar med vatten på annat sätt under perioden. Hinkar och dunkar har vi med oss och delar ut till de boende och fyller upp första. Därefter är det bra om det finns en avsedd plats som de boende känner till där vatten kan hämtas under tiden vi arbetar.

Kan man ha husdjur kvar hemma?

Ja husdjur kan vara kvar i lägenheterna som vi jobbar i, men då det blir en hel del spring i ytterdörren samt slangar gör att vi inte kan hålla ytterdörren stängd ser vi helst att hundar och katter är på annan plats under tiden vi arbetar i de aktuella lägenheterna.

Hur gör jag med nycklar till lägenheten?

En representant från fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen överlämnar alltid alla nycklar samma dag som vi påbörjar vårt arbete. Dessa nycklar förvaras alltid skyddat hos och och lämnas efter avslutat arbete tillbaka i sin helhet mot kvittering. Skulle någon av de boende vara hemma under hela perioden vi arbetar går det bra utan nyckel till denna lägenhet.

Kan jag använda kök och badrum under tiden?

Ja det går bra att använda kök och badrum i stort. Dock finns det då inget varm- eller kallvatten vilket gör att detta få man lösa med dunkar och hinkar från annat håll. Men det går fortfarande bra att hälla ut vatten i avlopp då dessa är fortsatt kopplad när vi arbetar, samt spola i toalett med vattenhink då även denna fortsatt är inkopplad.

Vad finns det för risker?

Den största risken när vi utför vårt arbete är att rörens kondition visar sig vara så pass dålig att det inte går att relina och att detta inte visat sig under den tekniska utredningen.

Kontakta oss

Copyright © 2024. HWQ Relining Systems AB.