PROBLEM MED
VARMVATTEN‐CIRKULATION?

Föråldrad eller dåligt installerad VVC? Eller saknas varmvattencirkulation helt i din fastighet? Dessa saker kan leda till:

Läckande rör och vattenskador

För låga temperaturer och risk för legionella

Lång väntetid eller aldrig riktigt varmt vatten i kranen

Onödigt hög energiförbrukning

Hög vattenförbrukning

EN KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING GENOM RÖR-I-RÖR METODEN

Då själva grundprincipen består av att nyttja det som redan finns genom rör-i-rör-metoden är det både en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning att installera SMART-VVC. Befintliga VVC system består oftast av frilagda rör av mindre dimension som dessutom kan vara dåligt isolerade. I en äldre fastighet är det ofta dessa rör som börjar läcka först och skapar stora problem för både fastighetsägare och boende.

Genom att installera SMART-VVC kan den gamla VVC slingan kopplas bort helt, vilket innebär:

  • Minskad risk för vattenskador
  • Eliminerad risk för legionella
  • Förkortad väntetid för varmt vatten i kranen
  • Lägre energiförbrukning
  • Lägre vattenförbrukning

Det bästa av allt är att investeringen kan betala av sig självt på under 5 år!

HWQ INSTALLERAR SMART-VVC

Genom att installera SMART-VVC i befintlig varmvattenstam får ni full funktion oavsett om det tidigare funnits varmvattencirkulation eller inte.

Kontakta oss

Copyright © 2024. HWQ Relining Systems AB.