Ett rörs livslängd

Vatten- och värmerör har begränsad livslängd. Rörets orientering, val av material, användningsområde, vattenkvalitet, med mera är alla faktorer som gör att livslängden kan variera stort.

Korrosion och beläggningar är dessvärre ingen ovanlig syn i vattenrör. Påföljder såsom missfärgat vatten och minskade flöden är problem som oftast går att leva med. Värre blir det då rören är så pass angripna att läckage uppstår. Även de minsta hål kan i ett trycksatt system orsaka läckor med omfattande vattenskador som följd.

Skadade rör – Ett kostsamt problem

Kostnaden för vattenskador uppgår till ca tio miljarder kronor per år enligt en uppskattning av Vattenskadecentrum. Vattenskadeundersökningen, ett samarbete mellan ett flertal större försäkringsbolag, bygg- och VVS-företag, visar att rör är den detalj som står för den överlägset största skadeandelen (66%) i ett vattensystem.

Vatten- och värmesystem orsakade 70% av skadorna 2022, varav 43% var i kallvattensystem.

Läs senaste undersökningen

Hur ser dina rör ut? Gissa inte, gör en teknisk utredning!

Många fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommunala fastighetsbolag tar idag beslut om sina rör utan att ha undersökt dem. De går i stället på tidigare erfarenheter, magkänsla och antaganden.

HWQ kan med sina högupplösta fiberoptikkameror filma insidan av rör och stammar och på så sätt ge ett gediget, faktabaserat beslutsunderlag.

Fiberoptikskamerorna är endast 3,9 millimeter i diameter, vattentäta och ledade vilket gör att de manövreras med enkelhet in i de mest komplexa system. Med film och stillbild dokumenteras korrosion, beläggningar, slitage, dåligt montage med mera.

RELINING ELLER STAMBYTE?

De senaste 10 åren har användandet av relining som metod ökat rejält och orsakerna till detta är flera. Framförallt finns pengar att spara men fördelarna är så många fler.

Lägre kostnad

Ett traditionellt stambyte kostar 300 000 kr eller mer per lägenhet beroende på omfattning. Sedan är det rörsystemets uppbyggnad och skick som avgör priset på själva reliningen, men kan bli upp till 10 gånger billigare än ett stambyte.

Snabbt och smidigt

En enskild stam är relinad och klar på under 48 timmar. Vi brukar räkna med att det tar ca en vecka per trapphus i en fastighet med 4-12 lägenheter. Det innebär att vattnet bryts i lägenheten på måndag, men är åter igång innan helgen. De boende kan bo kvar under hela veckan med ett fungerande vardagsliv och förses med vattendunkar under perioden då vattnet är frånkopplat.

Rivningsfritt och miljövänligt

Då relining förlänger den tekniska livslängden på de befintliga rörsystemen krävs inget omfattande rivningsarbete. Det innebär stora miljömässiga fördelar för alla inblandade med mindre transporter, mindre avfallshantering och stort minskat behov av nyproducerat material.

Bättre vattenkvalitet

Reliningen ger rören en ny invändning yta där inga beläggningar eller korrosion bildas.

EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN

Bostadsrättsföreningen BRF Exemplegatan har 40 år gamla kopparrör i fastigheten och har beslutat att dom skall relina sina vattenrör för att förlänga den tekniska livslängden. Totalt är det sex lägenheter i ett trapphus med tre våningar som skall relinas. Relining skall ske i både varm- och kallvattensystemen.

VAD VI GJORDE

Kontakta oss

Copyright © 2024. HWQ Relining Systems AB.