Exempel från verkligheten

Bostadsrättsföreningens rörsystem för kall- och varmvatten var ca 40 år gamla kopparrör och man anade att det började bli dags för underhåll. HWQ blev därför tillfrågade att genomföra en teknisk utredning av rörens skick. Utredningen visade på att det fanns ett stort behov av underhåll och att en Relining skulle innebära en förlängning av den tekniska livslängden.

Förberedelse

Bostadsrättsföreningen har valt att anlita HWQ Relining systems baserat på deras tekniska utredning och offert. Ett avtal har upprättas där alla villkor tydliggörs och en aktuell tidsplan är spikad. Innan entreprenaden startar informeras de boende genom avisering i trapphuset gällande de åtgärder som kommer utföras. De boende informeras även om vart dom kommer kunna hämta vatten under tiden som vattnet är avstängt.

Dag 1

HWQ etablerar sig på plats, får nycklar till alla lägenheter, lägger ut skyddsmattor, fyller på vattendunkar och stänger därefter av varm och kallvattnet. Rör kopplas ur i markplan där inkommande stam går upp och likaså i respektive lägenhet. Därefter filmas rören för att dokumentera rörens kondition innan torkning och rengöring sker med hjälp av tryckluft och blästermedel.

Dag 2

HWQ fortsätter med återstående rengöringsarbete innan allt är klart för beläggning av rören. Därefter kopplas alla tillfälliga kopplingar loss och stammarna får stå och härda fram till torsdag morgon.

Dag 3

Torkdag då arbetet med beläggningen var klar dag 2 och härdning av relingen skall ske under minst 24 timmar.

Dag 4

HWQ filmar rören på nytt för att dokumentera resultatet och tryck- sätter därefter vattenrören igen och kontroller att systemet och alla kopplingar håller tätt.

Dag 5

HWQ kontrollerar en sista gång att alla kopplingar och rör hållit tätt under det senaste dygnet och tar därefter bort mattor ur alla lägenheter, packar ihop sin utrustning och återlämnar nycklar till representant från Bostadsrättsföreningen. Arbetet är nu slutfört.

RELINING ELLER STAMBYTE?

De senaste 10 åren har användandet av relining som metod ökat rejält och orsakerna till detta är flera. Framförallt finns pengar att spara men fördelarna är så många fler.

Lägre kostnad

Ett traditionellt stambyte kostar 300 000 kr eller mer per lägenhet beroende på omfattning. Sedan är det rörsystemets uppbyggnad och skick som avgör priset på själva reliningen, men kan bli upp till 10 gånger billigare än ett stambyte.

Snabbt och smidigt

En enskild stam är relinad och klar på under 48 timmar. Vi brukar räkna med att det tar ca en vecka per trapphus i en fastighet med 4-12 lägenheter. Det innebär att vattnet bryts i lägenheten på måndag, men är åter igång innan helgen. De boende kan bo kvar under hela veckan med ett fungerande vardagsliv och förses med vattendunkar under perioden då vattnet är frånkopplat.

Rivningsfritt och miljövänligt

Då relining förlänger den tekniska livslängden på de befintliga rörsystemen krävs inget omfattande rivningsarbete. Det innebär stora miljömässiga fördelar för alla inblandade med mindre transporter, mindre avfallshantering och stort minskat behov av nyproducerat material.

Bättre vattenkvalitet

Reliningen ger rören en ny invändning yta där inga beläggningar eller korrosion bildas.

Ett rörs livslängd

Vatten- och värmerör har begränsad livslängd. Rörets orientering, val av material, användningsområde, vattenkvalitet, med mera är alla faktorer som gör att livslängden kan variera stort. Korrosion och beläggningar är dessvärre ingen ovanlig syn i vattenrör. Påföljder såsom missfärgat vatten och minskade flöden är problem som oftast går att leva med. Värre blir det då rören är så pass angripna att läckage uppstår. Även de minsta hål kan i ett trycksatt system orsaka läckor med omfattande vattenskador som följd.

LÄS MER

Kontakta oss

Copyright © 2024. HWQ Relining Systems AB.