HWQ RELINING SYSTEMS

Vi relinar primärt trycksatta vatten- och värmeledningssystem i flerfamiljsbostäder och industrifastigheter. Vi har utvecklat ett egen patenterad metod där reliningmaterial, maskinpark och styrprogram är specifikt framtagna för en noga kontrollerad process. Reliningmaterialet, som är kiselbaserat, är utvecklat och producerat i Sverige i en ISO-certifierad fabrik.

Vår patenterade metod för relining togs fram 2007 och har nyttjats i av fastighetsägare i hela Sverige. Metoden är applicerbar på de flesta trycksatta system bestående av rör med koppar, järn och galvaniserat stål med en diameter på 6-100 millimeter.

Vi utgår idag från Göteborg med omnejd och har primärt våra åtaganden i västra Sverige.

VÅR arbetsmetod

01

Teknisk utredning

Det första vi gör när våra beställare kontaktar oss är att boka upp ett platsbesök för att tillsammans kartlägga rörens kondition i den aktuella fastigheten. Det gör vi med hjälp av ritningar, utvändig kontroll av synliga rör och kopplingar, men även invändig kontroll med hjälp av våra fiberoptiska kameror. Skulle kunden därefter acceptera vår offert tar vi tillsammans fram en tidsplan och avtal som fastställer själva genomförandet.

02

Förberedelser

Efter att de boende blivit informerade drar vi igång med vår renovering av rören. Först etablerar vi vår mobila maskinpark, skyddsmattor nyttjas, rören töms på vatten och inkoppling sker i respektive avstick/lägenhet som skall beläggas.

03

Torkning & Blästring

När allt är kopplat och klart börjar vi med att torka ur rören. Det gör vi för att gamla avlagringar och smuts skall lossa enklare när vi därefter blästrar rören rena för att få en bra fästyta.

04

Beläggning

När rören kontrollerats och är helt torra och rena är det dags att belägga rören. Det gör vi genom att fylla på med vår kiselbaserade massa på översta våning, som vi seden pressar ner i röret med hjälp av trycklyft. När röret och alla avstick är helt belagda behöver det ca 24 timmar för att härda innan vi åter kopplar ihop systemet och provtrycker för att säkerställa gott resultat.

05

Dokumentation

Genom hela vårt arbete filmas och kontrolleras varje steg noggrant med hjälp av egenkontroller och dagböcker. Efter varje avslutat projekt överlämnas film, egenkontroller och teknisk specifikation till beställare som en del i vårt kvalitetsarbete.

Copyright © 2024. HWQ Relining Systems AB.